Водещ партньор: Институция за управление и администрация Technopolis Thessaloniki АД

Представяне 1.1.1: Подготовка на дейностите

Представяне 1.1.2: Управление и координация на проекта

Представяне 1.1.3: Срещи по проекта

Представяне 1.1.4: Първичен контрол

Представяне 2.1.1: Комуникационен план

Представяне 2.1.2: Рекламни материали

Представяне 2.1.3: Изграждане на уебсайт

Представяне 2.1.4: Инструменти за рекламиране в социални медии

Представяне 2.1.5: Организиране на конференция и публикуване на мултимедиен материал

Представяне 3.1.1: Създаване на лаборатории по роботика

Представяне 3.1.2: Създаване на електронни библиотеки и бази данни в подкрепа на малки и средни предприятия

Представяне 4.1.1: B2B мероприятия – Работа в мрежа и Курсове

Представяне 4.1.2: Семинари за обучение и насочване на участниците

Представяне 4.1.3: Трансграничен конкурс за иновация

Представяне 4.1.4: Оценка на проекта

Представяне 4.1.5: Трансграничен обмен на опит

Партньор 2: Асоциация на регионалните общини „Марица”

Представяне 3.2.1: Създаване на електронни библиотеки и бази данни в подкрепа на малки и средни предприятия

Представяне 3.2.2: Интегриране на приложението Business Passport

Представяне 5.2.1 : Участие в изложба

Партньор 3: Международен Гръцки Университет

Представяне 1.3.2: Управление на проект

Представяне 1.3.3 : Организиране на срещи

Представяне 1.3.4: Първичен контрол

Представяне 1.3.2: Управление на проект

Представяне 1.3.3 : Организиране на срещи

Представяне 1.3.4: Първичен контрол

Представяне 3.3.1: Създаване на лаборатории по роботика

Представяне 3.3.2: Създаване на електронни библиотеки и бази данни в подкрепа на малки и средни предприятия

Представяне 4.3.1: B2B мероприятия – Работа в мрежа и Курсове

Представяне 4.3.2: Семинари по предприемачество

Представяне 4.3.3: Оценка на предложенията за иновации в трансграничната зона

Представяне 5.3.1 : Участие в изложба

Партньор 4: ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА - БАН

Представяне 1.4.2: Управление на проект

Представяне 1.4.3 : Организиране на срещи

Представяне 1.4.2: Управление на проект

Представяне 1.4.3 : Организиране на срещи

Представяне 3.4.1: Създаване на MobRoboLab

Представяне 3.4.2: Създаване на образователен материал

Представяне 4.4.1: B2B мероприятия – Работа в мрежа и Курсове

Представяне 4.4.2: Подготовка и провеждане на 5 курса

Представяне 4.4.3: Организиране на трансграничен конкурс по предприемачество

Представяне 4.4.4: Оценка на проекта

Представяне 4.4.5: Оценка на проекта

Представяне 5.4.1 : Участие в изложба