Институция за управление и администрация Technopolis Thessaloniki АД (LB)

Институцията за управление и администрация Technopolis Thessaloniki АД, Северна Гърция, е основана през 2001г. с участието на ИТ компании от цяла Гърция, както и на публични институции. Целта на компанията беше създаването на първия високотехнологичен бизнес парк в Гърция с цел разрешаване на определени проблеми на бизнеса в сектора, като напр. жилищни нужди. Освен това, целта беше да бъде създадена една мрежа от модерна инфраструктура и инвестиционни възможности, която да представлява възможност за развитие както за Солун и Северна Гърция, така и за страната като цяло. Районът, който беше избран за създаването на Парка, се намира в източната част на града, който е най-бързо развиващият се район на Солун и вече се е превърнал в иновационен и технологичен център, където на малко разстояние се намира Националният изследователски и технологичен център на Гърция (EKETA), Технологичният музей (NOESIS) и CEDEFOP. Също така в широкия район има доста търговски и развлекателни центрове, хотели, медицински заведения и учебни заведения. И накрая, първоначалната цел на компанията е постигната с официалното откриване на Technopolis Thessaloniki, като първия високотехнологичен бизнес парк в Гърция, с резултат един инвестиционен проект от над 12,5 милиона евро. Днес целта на компанията е да оползотвори натрупания опит за създаване на мрежа Технополис – Инкубатори в други райони на страната.

Орган за управление и администрация Technopolis Thessaloniki АД (наричан по-нататък „Технополис“) вече е създал Бизнес инкубатор за високотехнологични стартиращи фирми в Северна Гърция от 2001г. Той се намира и работи в една съвременна сграда в рамките на Бизнес парка Технополис Солун ICT. Инкубаторът предлага разнообразни услуги като напр.: общи услуги (рецепция, телефон, копирна машина, мултимедиен проектор, интерактивна дъска, телевизори, широколентова интернет връзка), Услуги за подпомагане на бизнеса (обучение на нови предприемачи, развитие на професионални умения и др.), Образование и трансфер на знания и опит (mentoring), Специализирани услуги (разработване на бизнес план, стратегически маркетинг), финансова подкрепа и възможности за местни и международни мрежи.

Съюз на регионалните общини Maritza (PB2)

Съюзът на регионалните общини „Maritza“ е една организация с нестопанска цел. „Maritza“ е една независима, неправителствена и неполитическа организация. Това е едно доброволно сдружение на общини, юридически и физически лица, които споделят идеята за подпомагане на местното и регионално развитие на територията по поречието на реките Марица и Арда. Сдружението подкрепя местните власти в усилията им за създаване на устойчиво, демократично и отговорно за гражданите местно самоуправление. Предлага информация, квалификация и умения на представителите на местната власт, с цел повишаване качеството на предлаганите общински услуги. Подпомага, насърчава и стимулира местната икономика. Подпомага развитието на предприемачеството в района на Хасково. За постигане на целите си „Maritza“ разработва проекти, организира и провежда изследователски анализи, обучения, техническа помощ, публични изслушвания, форуми и конференции, презентации и маркетинг в сектора на местното самоуправление, икономическото преструктуриране, регионалното и местно развитие, трансграничното сътрудничество, гражданското общество, дружествените отношения и работата в мрежа в района.

Международен Гръцки Университет (PB3)

Според „Ръководството за финансиране и управление на Комисията за специално управление и изследване на сметки на Международния Гръцки Университет“, основните функции на организацията са упоменати, както следва:

 • Лабораторни измервания / тестове / анализи
 • Проектиране и разработване на система
 • Проектиране и разработване на софтуер
 • Изготвяне на специални проучвания / Предоставяне на консултантски услуги
 • Обучение и разработване на образователни материали
 • Разработване на продукти и материали
 • Проектиране и изпълнение на научни, изследователски, културни и развойни програми
 • Предоставяне на научни, технологични и художествени услуги
 • Предоставяне на становища, изготвяне на спецификации за сметка на трети лица
 • Услуги за насърчаване на предприемачеството
 • Участие в Spin-offs
Институт по роботика – БАН (PB4) ​

Институтът по роботика към БАН, като водеща национална научна институция, интегрирана в Европейското изследователско пространство, провежда комплексни фундаментални и инженерни изследвания, водещи до иновативни технологии и изобретения. Освен това, обучава магистри и докторанти по роботика, мехатроника, сензори и системи за изкуствен интелект. Чрез развитие, ноу-хау и проектна дейност IR-BAS работи предимно в полза на националната индустрия и общество, като консултира правителствени и неправителствени организации, компании и предприятия в най-съвременните области на науката и технологиите. Институтът предава знания и умения по роботика, сензори и мехатроника на гимназиите чрез RoboAcademy, която е основана от изследователи на Института за млади таланти. IR-BAS е национален лидер в изобретенията с активи от повече от 140 патента през последните години и се предава като технология на компании и предприятия. Докладите на трудовете, публикувани от изследователите на института, надхвърлят 15.000. Дейността на проекта на института включва множество договори с програми в рамките на ЕС, на Фонд „Научни изследвания“ в България, индустриални фирми, МСП и др.

 

Основните приоритети на IR-BAN са:

 • Индустриални услуги и роботизирани услуги.
 • Медицинска, интерактивна и социална роботика.
 • Управление на роботизирани и мехатронни платформи чрез улавяне и обработка на сигнали от човешкия мозък.
 • Сензори, елементи и компоненти на микро- и нано-сензори, включително на интелигентни мултисензорни системи и устройства за безконтактна автоматизация и управление на процеси и производство.
 • Роботи, мехатронни системи и квантова комуникация за целите на сигурността и отбраната.
 • Роботизирани и биомехатронни технологични процеси и системи.
 • 3D дизайн и печат на компоненти за роботи и развитие на образователни умения на деца и ученици чрез роботи.
 • Мехатронни и роботизирани енергийни системи и устройства.