Interreg VA
Гърция – България 2014-2020г

Гърция и България, две съседни страни с богато минало, от края на 90-те години на миналия век навлязоха в ерата на по-тясно сътрудничество, благодарение на Трансграничната програма INTERREG „Гърция-България“. Основната идея зад „INTERREG“ е, че страните са изправени пред различни въпроси, които могат да бъдат разрешени по-добре, ако работят съвместно със съседите си, отколкото ако всяка си остане ограничена до собствените граници. Поради тази причина Програмата насърчава дейности, които сближават нашите народи.

Проектът Business Passport

Бизнес средата в трансграничната зона проявява слабости в осигуряването на ликвидност на МСП, както в етапа на тяхното създаване, така и на ниво съществуващи, изискващи работен капитал.

Партньори по проекта

В реализацията на проект „Бизнес паспорт” участва следната корпоративна структура:

•Водещ партньор: Институция за управление и администрация Technopolis Thessaloniki АД

•Партньор 2: Асоциация на регионалните общини „Марица”.

•Партньор 3: Международен Гръцки Университет

•Партньор 4: ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА – БАН