ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ – ΚΤΙΡΙΟ Γ2 55535 Πυλαία -Θεσσαλονίκη
 (+30) 2310 – 365 – 120
 (+30) 2310 – 365 – 121
info@technopolis.gr
www.technopolis.gr
Haskovo, 4, Tzar Osvoboditel tr.
 (+359) 38 – 665 – 021
 (+359) 38 – 664 – 869
maritza@maritza.info
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΠΑΕ 14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων, 57001
 (+30) 2310 – 474 – 564
 (+30) 2310 – 474 – 569
rc@ihu.edu.gr
ee@teiemt.gr
 rc.ihu.gr
Acad. Georgi Bonchev Str., Bl. 2, PO Box 79 , 1113 Sofia, Bulgaria
 (+359) 2 -870 – 3361
 (+359) 2 -979 – 3230
 (+359) 2 – 405 – 3061
office@ir.bas.bg
www.ir.bas.bg/index_en.html