Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για τηνΑπευθείας Ανάθεση Υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Greek BulgarianBusiness Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open RegionsTeam” και το ακρωνύμιο “GR BG BUSINESS PASSPORT” του Προγράμματος ΕδαφικήςΣυνεργασίας “INTERREG V –A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”

Δείτε το σχετικό αρχείο pdf

Read More →