Επικεφαλής Εταίρος : Φορέας Διαχείρισης & Διοίκησης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε

Παραδοτέο 1.1.1 : Προετοιμασία Δραστηριοτήτων
Παραδοτέο 1.1.2 : Διαχείριση & Συντονισμός του Έργου
Παραδοτέο 1.1.3 : Συνεδριάσεις Έργου
Παραδοτέο 1.1.4 : Πρωτοβάθμιος Έλεγχος

Παραδοτέο 2.1.1 : Σχέδιο Επικοινωνίας
Παραδοτέο 2.1.2 : Υλικό Δημοσιότητας 
Παραδοτέο 2.1.3 : Κατασκευή Ιστοσελίδας
Παραδοτέο 2.1.4 : Εργαλεία Διαφήμισης στα Κοινωνικά Δίκτυα 
Παραδοτέο 2.1.5 : Διοργάνωση Συνεδρίου & Δημοσίευση Πολυμεσικού Υλικού

Παραδοτέο 4.1.1 : B2B Εκδηλώσεις – Δικτύωση & Μαθήματα
Παραδοτέο 4.1.2 : Σεμινάρια Εκπαίδευσης & Καθοδήγησης των Συμμετεχόντων
Παραδοτέο 4.1.3 : Διασυνοριακός Διαγωνισμός Καινοτομίας
Παραδοτέο 4.1.4 : Αξιολόγηση Έργου
Παραδοτέο 4.1.5 : Διασυνοριακή ανταλλαγή εμπειριών

Εταίρος 2 : Eνωση Περιφερειακών Δήμων Maritza

Παραδοτέο 2.2.1 : Υλικό Δημοσιότητας
Παραδοτέο 2.2.2 : Διοργάνωση Συνεδρίου & Δημοσίευση Πολυμεσικού Υλικού 

Παραδοτέο 3.2.1 : Δημιουργία Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών & Βάσεων Δεδομένων για την Υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  
Παραδοτέο 3.2.2 : Ενσωμάτωση της εφαρμογής Business Passport

Παραδοτέο 4.2.1 : B2B εκδηλώσεις – Δικτύωση & Μαθήματα
Παραδοτέο 4.2.2 : Σεμινάρια Εκπαίδευσης & Καθοδήγησης των Συμμετεχόντων
Παραδοτέο 4.2.3 : Διασυνοριακή Aνταλλαγή Eμπειριών

Παραδοτέο 5.2.1 : Συμμετοχή σε Έκθεση 

Εταίρος 3 :Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Παραδοτέο 1.3.2 : Διαχείριση Έργου 

Παραδοτέο 1.3.3 : Οργάνωση συναντήσεων

Παραδοτέο 1.3.4 : Πρωτοβάθμιος έλεγχος

Παραδοτέο 2.3.1 : Σχέδιο Επικοινωνίας
Παραδοτέο 2.3.2 :Υλικό Δημοσιότητας
Παραδοτέο 2.3.3 : Διαχείριση Ιστοσελίδας
Παραδοτέο 2.3.4 : Διοργάνωση Συνεδρίου & Δημοσίευση Πολυμεσικού Υλικού

Παραδοτέο 5.3.1 : Συμμετοχή σε Έκθεση 

Εταίρος 4 : INSTITUTE OF ROBOTICS-BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Παραδοτέο 1.4.2 : Διαχείριση Έργου 

Παραδοτέο 1.4.3 : Οργάνωση συναντήσεων

Παραδοτέο 2.4.1 :Υλικό Δημοσιότητας
Παραδοτέο 2.4.2 : Διοργάνωση Συνεδρίου & Δημοσίευση Πολυμεσικού Υλικού

Παραδοτέο 3.4.1 : Δημιουργία του MobRoboLab
Παραδοτέο 3.4.2 : Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού 

Παραδοτέο 4.4.1 : B2B εκδηλώσεις – Δικτύωση & Μαθήματα
Παραδοτέο 4.4.2 : Προετοιμασία και Διεξαγωγή 5 Μαθημάτων
Παραδοτέο 4.4.3 : Διοργάνωση Διασυνοριακού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας
Παραδοτέο 4.4.4 : Αξιολόγηση Εργου
Παραδοτέο 4.4.5 : Αξιολόγηση Εργου

Παραδοτέο 5.4.1 : Συμμετοχή σε Έκθεση