Φορέας Διαχείρισης και Διοίκησης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε (LB)

O Φορέας Διαχείρισης και Διοίκησης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε, της Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε το 2001 με τη συμμετοχή εταιρειών Πληροφορικής από όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και από δημόσιους φορείς. Στόχος της εταιρείας ήταν η ίδρυση του πρώτου Επιχειρηματικού Πάρκου υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα με σκοπό την επίλυση ορισμένων προβλημάτων των επιχειρήσεων του κλάδου, όπως οι στεγαστικές ανάγκες. Επιπλέον, σκοπός ήταν, να δημιουργηθεί ένα πλέγμα σύγχρονων υποδομών και επενδυτικών ευκαιριών, που θα αποτελέσει αναπτυξιακή ευκαιρία τόσο για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, όσο και για τη χώρα γενικότερα. Η περιοχή που επιλέχθηκε για τη δημιουργία του Πάρκου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και έχει ήδη εξελιχθεί σε κέντρο καινοτομίας και τεχνολογίας όπου σε μικρή απόσταση βρίσκεται το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ), το Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) και το CEDEFOP. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετά εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, ξενοδοχεία, ιατρικές εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέλος, ο αρχικός  σκοπός της εταιρείας έχει επιτευχθεί με τα επίσημα εγκαίνια της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, ως πρώτου Επιχειρηματικού Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ενός επενδυτικού έργου άνω των 12,5 εκ. ευρώ. Σήμερα, ο στόχος της εταιρείας είναι η αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας για τη δημιουργία δικτύου Τεχνόπολης – Θερμοκοιτίδων σε άλλες περιοχές της χώρας.
Αρχή Διαχείρισης & Διοίκησης Η Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (εφεξής «Τεχνόπολης») έχει ήδη ιδρύσει Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων για νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στη Βόρεια Ελλάδα από το 2001. Βρίσκεται και λειτουργεί σε ένα σύγχρονο κτίριο εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ICT. Η θερμοκοιτίδα προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών όπως: Γενικές Υπηρεσίες (ρεσεψιόν, τηλέφωνο, φωτοτυπικό μηχάνημα, προβολέας πολυμέσων, διαδραστικό πίνακα, τηλεοράσεις, ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο), Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων (εκπαίδευση νέων επιχειρηματιών, ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων κ.λπ.), Εκπαίδευση και μεταφορά γνώσης και εμπειρίας (mentoring), Εξειδικευμένες υπηρεσίες (εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, στρατηγικό μάρκετινγκ), οικονομική υποστήριξη και ευκαιρίες για εγχώρια και διεθνή δικτύωση.

Ένωση Περιφερειακών Δήμων Maritza (PB2)

Η Ένωση Περιφερειακών Δήμων «Maritza», είναι ένας κοινωφελής οργανισμός. Η «Maritza» είναι μια ανεξάρτητη, μη κυβερνητική και μη πολιτική οργάνωση. Είναι ένας εθελοντικός σύλλογος δήμων, νομικών και ιδιωτών που συμμερίζονται την ιδέα της υποστήριξης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης της επικράτειας κατά μήκος των ποταμών «Maritza» και «Arda».
Ο Σύλλογος στηρίζει τις τοπικές αρχές στις προσπάθειές τους για τη δημιουργία βιώσιμης, δημοκρατικής και υπεύθυνης για τους πολίτες τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσφέρει πληροφορίες, προσόντα και δεξιότητες των εκπροσώπων των ΟΤΑ, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων δημοτικών υπηρεσιών. Στηρίζει, προωθεί και τονώνει την τοπική οικονομία. Υποστηρίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Χάσκοβο. Για την επίτευξη των στόχων του, η “Maritza” αναπτύσσει έργα, οργανώνει και διεξάγει έρευνες αναλύσεις, εκπαίδευση, τεχνική βοήθεια, δημόσιες ακροάσεις, φόρουμ και συνέδρια, παρουσιάσεις και μάρκετινγκ στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, της οικονομικής αναδιάρθρωσης, της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, της διασυνοριακής συνεργασίας, την κοινωνία των πολιτών, τις εταιρικές σχέσεις και τη δικτύωση στην περιοχή.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (PB3)

Σύμφωνα με τον «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης της Επιτροπής Ειδικής Διαχείρισης & Έρευνας Λογαριασμών του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου», οι κύριες λειτουργίες του οργανισμού αναφέρονται ως εξής:
    • Εργαστηριακές Μετρήσεις / Δοκιμές / Αναλύσεις
    • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος
    • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού
    • Εκπόνηση Ειδικών Μελετών / Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
    • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού
    • Ανάπτυξη Προϊόντων και Υλικών
    • Σχεδιασμός και υλοποίηση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
    • Παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών
    • Παροχή απόψεων, σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων
    • Υπηρεσίες προώθησης της επιχειρηματικότητας
    • Συμμετοχή σε Spin-off

Institute Of Robotics Bulgarian Academy Of Sciences Bulgaria (PB4) ​

Το Ινστιτούτο Ρομποτικής στο BAS, ως κορυφαίο εθνικό επιστημονικό ίδρυμα ενσωματωμένο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, διεξάγει σύνθετη θεμελιώδη και μηχανική έρευνα που οδηγεί σε καινοτόμες τεχνολογίες και εφευρέσεις. Επιπλέον, εκπαιδεύει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές στη ρομποτική, τη μηχανοτρονική, στους αισθητήρες και στα συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη . Μέσω της ανάπτυξης, της τεχνογνωσίας και της δραστηριότητας έργων, το IR-BAS εργάζεται κυρίως προς όφελος της εθνικής βιομηχανίας και της κοινωνίας, συμβουλευόμενοι κρατικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, εταιρείες και επιχειρήσεις στους τομείς αιχμής της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το ινστιτούτο διαχέει γνώσεις και δεξιότητες στη ρομποτική, τους αισθητήρες και τη μηχανοτρονική στα λύκεια μέσω της RoboAcademy, η οποία ιδρύθηκε από τους ερευνητές του Ινστιτούτου για νεαρά ταλέντα. Το IR-BAS είναι ο εθνικός ηγέτης στις εφευρέσεις με περιουσιακά στοιχεία άνω των 140 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τα τελευταία χρόνια και μεταφέρεται ως τεχνολογία σε εταιρείες και επιχειρήσεις. Οι αναφορές των εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τους ερευνητές του ινστιτούτου ξεπερνούν τις 15.000. Η δραστηριότητα του έργου του ινστιτούτου περιλαμβάνει πολυάριθμες συμβάσεις με προγράμματα στα πλαίσια της ΕΕ, του Εθνικού Ταμείου Επιστημών της Βουλγαρίας, βιομηχανικές εταιρείες, ΜΜΕ και άλλες.

Οι κύριες προτεραιότητες του IR-BAN είναι:
    • Βιομηχανικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ρομποτικής.
    • Ιατρική, διαδραστική και κοινωνική ρομποτική.
    • Διαχείριση ρομποτικών και μηχανοτρονικών πλατφορμών με σύλληψη και επεξεργασία σημάτων από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
  • Αισθητήρες, στοιχεία και εξαρτήματα μικρο- και νανο-αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένων των ευφυών συστημάτων πολλαπλών αισθητήρων και συσκευών για ανέπαφο αυτοματισμό και έλεγχο διεργασιών και παραγωγής.
    • Ρομπότ, μηχανοτρονικά συστήματα και κβαντική επικοινωνία για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας.
    • Ρομποτικές και βιο μηχανοτρονικές τεχνολογικές διεργασίες και συστήματα.
   • Τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση εξαρτημάτων για ρομπότ και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των παιδιών και των μαθητών μέσω ρομπότ.
    • Μηχανοτρονικά και ρομποτικά ενεργειακά συστήματα και συσκευές.